Neidio i'r cynnwys

Bwyty a bar trwydded lawn yng nghanol Pentywyn uwchlaw Bae Caerfyrddin ac ond ychydig o gamau o draeth syfrdanol Pentywyn sy'n 7 milltir o hyd.

Lle perffaith ar gyfer y teulu cyfan. Beth am ddechrau eich diwrnod gyda choffi barista blasus neu frecwast neu gael pryd clasurol amser cinio. Dyma le perffaith i ymlacio gyda'r nos ar ôl diwrnod o weithgareddau. Mae ein prydau ffres yn addas at ddant pawb.

Does dim angen archebu lle, dewch draw

Bwyd ar gael yn y bwyty neu ar gyfer cludfwyd

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos

Bwyty

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Sul 8am - 10pm

Dydd Llun i ddydd Sul

Brecwast 8am - 11.30am

Cinio - 12pm - 10pm (archebion olaf 9pm)

 

Bwydlen