Neidio i'r cynnwys

Croeso i Caban

Mae'r Caban ar lan y môr Pentywyn yn edrych dros ei draeth tywodlyd gwych sy'n 7 milltir o hyd. Mae'r Caban yn lle perffaith i ymlacio, a chrwydro'r ardal leol a thu hwnt. Mae ein lleoliad rhagorol yn rhoi cyfle i westeion fwynhau'r traeth syfrdanol, yr arfordir, yn ogystal â bwyty ar y safle.

Dathlu

Mae gennym brofiad o gynnal ystod eang o ddigwyddiadau ac achlysuron o wahanol faint.
P'un a ydych yn chwilio am leoliad agos i gynnal cinio preifat, cynhadledd, cyfarfod neu ddiwrnod hyfforddi, neu i gynllunio dathliad mawr, gallwn weithio gyda chi i gynnal eich digwyddiad perffaith.
Wedi'i leoli ar ddarn 7 milltir o dywod euraidd ym Mhentywyn, mae gennym y cefndir perffaith ar gyfer creu diwrnod llawn atgofion. Mae gennym hefyd ddewis gwych o fwydlenni sy'n addas i gyllideb pawb a byddwn yn gallu cynnig diwrnod bythgofiadwy i'ch holl westeion.

Bwyty

Mwynhewch olygfeydd godidog o’r môr o Fae Caerfyrddin sy'n cynnig lleoliad perffaith ar gyfer pryd rhamantus, dathliad arbennig neu gyfle i ymlacio. 

P'un a ydych chi'n eistedd i lawr i gael brecwast hyfryd, cinio hyfryd, swper blasus neu ddim ond ymlacio uwch ddiod, byddwch wrth eich bodd yn ein bwyty. Mae rhywbeth at ddant pawb ar ein bwydlen.

Ystafelloedd

Pan fyddwch chi'n aros gyda ni yn y Caban, rydyn ni am i chi deimlo'n gartrefol ac ymlacio gymaint â phosibl. Mae'n hystafelloedd i gyd wedi'u dylunio i wneud y mwyaf o gysur 

Gyda 14 ystafell i fodloni’r holl ofynion, ystafelloedd gwely i deuluoedd gyda digon o le, ystafelloedd gwely sy’n hygyrch o ran symudedd, ystafelloedd gwely sy'n croesawu cŵn,  a'r cyfan wrth gwrs yn gysurus ac wedi steilio’n gyfoes

P'un a ydych angen llety ar gyfer y teulu cyfan, lleoliad clyd i chi a'ch anwylyd, neu'n chwilio am awyrgylch gartrefol, bydd ein tîm cyfeillgar a chymwynasgar yn dod o hyd i'r ystafell berffaith i chi.

Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gais:

  • Oergell
  • Ffan
  • Golau Desg

Gall gwesteion gyrraedd o 3pm a gadael am 10am.

Sut i gyrraedd ni

Gorsafoedd trên agosaf

Hendy-gwyn tua. 10 milltir, Dinbych-y-pysgod tua. 17 milltir, Caerfyrddin tua. 18 milltir

Llwybrau bysiau

Gwasanaeth 351 i/o Ddinbych-y-pysgod, gwasanaeth 222 i/gan weithredwr Caerfyrddin (Taf Valley Coaches)

Yn y car

O Gaerfyrddin - A40 tuag at Sanclêr, cymerwch yr allanfa 1af i'r A477 am 5 milltir, trowch i'r chwith, ar ôl 0.4 milltir, trowch i'r dde ar y B4314 i Bentywyn. Trowch i'r maes parcio gyferbyn â cyrchfan Parkdean . Mae Caban ar lan y môr

O Orllewin Cymru - Dilynwch yr A477 i Rhos-goch, trowch i'r dde i'r B4314 i Bentywyn. Trowch i faes parcio gyferbyn â cyrchfanParkdean . Mae Caban ar lan y môr