Neidio i'r cynnwys

Pan fyddwch chi'n aros gyda ni yn y Caban, rydyn ni am i chi deimlo'n gartrefol ac ymlacio gymaint â phosibl. Mae'n hystafelloedd i gyd wedi'u dylunio i wneud y mwyaf o gysur 

P'un a ydych angen llety ar gyfer y teulu cyfan, lleoliad clyd i chi a'ch anwylyd, neu'n chwilio am awyrgylch gartrefol, bydd ein tîm cyfeillgar a chymwynasgar yn dod o hyd i'r ystafell berffaith i chi.

Mathau o ystafell

Rhywbeth at ddant pawb

Picture of double room
Dwbl
Ystafell ddwbl/Dau wely sengl

yn cysgu 2 berson

Ymlaciwch yn un o'n hystafelloedd dwbl neu dau wely sengl. Mae ein hystafelloedd sydd â golygfeydd o'r môr yn olau a gyda digon o awyr ac mae ein hystafelloedd sy'n wynebu'r cefn yn dawel ac yn rhoi cyfle i ymlacio.

Mae ein hystafelloedd i gyd yn en-suite ac yn cynnwys cyfleusterau gwneud te a choffi, teledu sgrin fflat a desg wedi'i gynllunio ar gyfer gwaith a hamdden

Mae Wi-fi am ddim 

 • Gwely Dwbl
 • Dau wely sengl
 • Ystafell ymolchi ensuite
 • Cyfleusterau gwneud te/coffi
 • Teledu sgrin fflat
 • Gofod desg
 • Cyfeillgar i gŵn
Archebu nawr
Picture of double room
Ystafelloedd Hygyrch
Ystafelloedd a Addaswyd

1 gwely dwbl neu 1 gwely dwbl ac 1 gwely sengl - yn cysgu dau/tri o bobl

Mae ein hystafelloedd, sydd wedi’u haddasu’n arbennig, â golygfa o’r môr yn cynnwys ystafell ymolchi wedi’i haddasu gydag ystafell wlyb cerdded i mewn, canllawiau ystafell ymolchi, cortyn tynnu brys a drychau isel wedi’u lleoli ar y llawr gwaelod. Mae'r gwesty yn hygyrch drwyddo draw i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.

Mae ein hystafelloedd i gyd yn en-suite ac yn cynnwys cyfleusterau gwneud te a choffi, teledu sgrin fflat a desg wedi'i gynllunio ar gyfer gwaith a hamdden

Mae Wi-fi am ddim 

 • Gwely maint brenin & gwely soffa neu wely sengl
 • Cyfleusterau gwneud te/coffi
 • Teledu sgrin fflat
 • Gofod desg
 • Ystafell ymolchi ensuite hygyrch
 • Cyfeillgar i gŵn
Archebu nawr
Picture of double room
Teulu
Ystafelloedd Teulu

1 gwely dwbl a gwely bync neu wely soffa - cysgu pedwar

Ymlaciwch yn un o'n hystafelloedd â dau wely sengl neu ddwbl. Mae ein hystafelloedd sydd â golygfeydd o'r môr yn olau a gyda digon o awyr ac mae ein hystafelloedd sy'n wynebu'r cefn yn dawel ac yn rhoi cyfle i ymlacio.

Mae ein hystafelloedd i gyd yn en-suite ac yn cynnwys cyfleusterau gwneud te a choffi, teledu sgrin fflat a desg wedi'i gynllunio ar gyfer gwaith a hamdden

Mae Wi-fi am ddim 

 • Gwely maint brenin & gwely soffa neu welyau bync
 • Ystafell ymolchi ensuite
 • Cyfleusterau gwneud te/coffi
 • Teledu sgrin fflat
 • Gofod desg
Archebu nawr
Picture of triple room
Ystafell driphlyg
Ystafell i Dri

1 gwely maint brenin ac 1 gwely sengl - sy'n cysgu tri

Ymlaciwch yn un o'n hystafelloedd i dri. Mae ein hystafelloedd sydd â golygfeydd o'r môr yn olau a gyda digon o awyr ac mae ein hystafelloedd sy'n wynebu'r cefn yn dawel ac yn rhoi cyfle i ymlacio.

Mae ein hystafelloedd i gyd yn en-suite ac yn cynnwys cyfleusterau gwneud te a choffi, teledu sgrin fflat a desg wedi'i gynllunio ar gyfer gwaith a hamdden

Mae Wi-fi am ddim 

 • Gwely maint brenin & gwely sengl
 • Ystafell ymolchi ensuite
 • Cyfleusterau gwneud te/coffi
 • Teledu sgrin fflat
 • Gofod desg
Archebu nawr
Mae WiFi am ddim ar gael yn y bwyty
Mae croeso i gŵn